วาระประชุมประจำเดือนปี 2567


วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2567 

 • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
 • รายงานการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download


วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2567 

 • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
 • รายงานการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download


วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2567 

 • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
 • รายงานปการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download

วาระประชุมประจำเดือนครั้งที 4/2567 

 • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
 • รายงานปการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download

วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2567 

 • เอกสารการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
 • รายงานปการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download

วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2567 

 • เอกสารการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
 • รายงานปการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download

วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2567 

 • เอกสารการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
 • รายงานปการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download