ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน แบบรายงา...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2017, 11:43:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานบริหาร

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน ส่งรายชื...
เมื่อ กันยายน 26, 2017, 02:30:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเจ้าหน้าที่

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน สัญญาจ้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2018, 03:31:58 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเงิน และบัญชี

419 กระทู้
419 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน หนังสือร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 10:42:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์

573 กระทู้
573 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงาน 400 ,...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:30:58 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานประกันสุขภาพ

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ไฟล์อนุม...
เมื่อ มกราคม 14, 2019, 04:54:49 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

481 กระทู้
481 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน ส่ง สปส.1โ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2018, 02:45:05 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานNCD

178 กระทู้
177 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน back up 43 แฟ้ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 11:20:17 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขภาพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน ขอให้ส่ง...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2017, 04:25:16 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานEMS

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2018, 11:01:32 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

281 กระทู้
281 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน รายงานตร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 01:26:16 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการแพทย์และสุขภาพจิต

523 กระทู้
523 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:35:04 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานแพทย์แผนไทย

214 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:31:24 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานส่งเสริมสุขภาพ

258 กระทู้
257 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน รายงานพั...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:25:21 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานทันตสาธารณสุข

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน ส่งแบบปร...
เมื่อ เมษายน 28, 2017, 04:10:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสาธารณสุขมูลฐาน

520 กระทู้
518 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองมัง
ใน ส่งรายชื...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:14:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานทรัพยากรบุคคล

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน เอกสารลา...
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2018, 09:51:45 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

182 กระทู้
180 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกสว่าง
ใน แบบประเม...
เมื่อ มกราคม 22, 2019, 06:39:18 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสนับสนุนบริการสุขภาพ

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน ส่งสำรวจ...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2018, 01:18:03 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

1073 กระทู้
1065 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน รายงานDHF3 ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:26:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานเฝ...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2017, 10:30:13 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคเรื้อรัง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ผลงานการ...
เมื่อ เมษายน 24, 2014, 06:20:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชุน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์ ประกัน และไอที

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน งานยุทธศ...
เมื่อ กันยายน 07, 2015, 10:02:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มการพยาบาล

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเทคนิคการแพทย์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 1

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน แผน fin2562
เมื่อ มกราคม 14, 2019, 12:13:41 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 2

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน โครงการใ...
เมื่อ มกราคม 14, 2019, 10:56:55 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 3

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน backup jhcis ponmeung
เมื่อ กันยายน 08, 2016, 09:30:34 am

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

Board รับส่งงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4879 กระทู้ ใน 4865 หัวข้อ โดย 19 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: คำก้าว
กระทู้ล่าสุด: "รายงานDHF3 ..." ( วันนี้ เวลา 10:26:42 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 18 (เมษายน 20, 2016, 09:40:49 am)