ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน แบบรายงา...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2017, 11:43:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานบริหาร

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน หนังสือส...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2019, 10:40:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเจ้าหน้าที่

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน สัญญาจ้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2018, 03:31:58 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเงิน และบัญชี

513 กระทู้
513 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สระดอกเกษ
ใน ส่ง GL สระ...
เมื่อ ธันวาคม 02, 2019, 01:31:51 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์

673 กระทู้
673 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ พฤศจิกายน 27, 2019, 09:26:13 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานประกันสุขภาพ

48 กระทู้
48 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน แผนการเง...
เมื่อ กันยายน 26, 2019, 02:07:44 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

485 กระทู้
485 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน username และ prass...
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2019, 08:46:22 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานNCD

183 กระทู้
182 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สระดอกเกษ
ใน แบบสรุปผ...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2019, 02:19:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขภาพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน ขอให้ส่ง...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2017, 04:25:16 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานEMS

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน ด่วนที่ส...
เมื่อ กันยายน 03, 2019, 10:09:53 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

324 กระทู้
324 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ค้อน้อย
ใน รายงานสา...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2019, 11:16:45 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการแพทย์และสุขภาพจิต

563 กระทู้
563 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ค้อน้อย
ใน รายงานสุ...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2019, 11:19:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานแพทย์แผนไทย

224 กระทู้
224 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รง.แพทย์...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2019, 10:05:17 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานส่งเสริมสุขภาพ

279 กระทู้
278 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2019, 12:49:04 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานทันตสาธารณสุข

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน ส่งแบบปร...
เมื่อ เมษายน 28, 2017, 04:10:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสาธารณสุขมูลฐาน

579 กระทู้
577 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2019, 03:02:25 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานทรัพยากรบุคคล

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน แผนพัฒนา...
เมื่อ มิถุนายน 18, 2019, 11:16:26 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

195 กระทู้
193 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน แผนPMQA
เมื่อ สิงหาคม 27, 2019, 12:35:06 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสนับสนุนบริการสุขภาพ

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน รพ.สต.หนอ...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2019, 02:08:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

1193 กระทู้
1185 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รง.506 20-26 พ...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2019, 09:35:54 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานเฝ...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2017, 10:30:13 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคเรื้อรัง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ผลงานการ...
เมื่อ เมษายน 24, 2014, 06:20:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชุน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์ ประกัน และไอที

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน งานยุทธศ...
เมื่อ กันยายน 07, 2015, 10:02:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มการพยาบาล

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเทคนิคการแพทย์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 1

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน แผน fin2562
เมื่อ มกราคม 14, 2019, 12:13:41 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 2

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองมัง
ใน วจัย
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2019, 02:46:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 3

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน backup jhcis ponmeung
เมื่อ กันยายน 08, 2016, 09:30:34 am

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

Board รับส่งงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

5411 กระทู้ ใน 5396 หัวข้อ โดย 19 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: คำก้าว
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( ธันวาคม 06, 2019, 03:02:25 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 110 (พฤศจิกายน 15, 2019, 08:39:07 pm)