ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน แบบรายงา...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2017, 11:43:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานบริหาร

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน ส่งรายชื...
เมื่อ กันยายน 26, 2017, 02:30:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเจ้าหน้าที่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานผล...
เมื่อ กันยายน 22, 2017, 11:51:04 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเงิน และบัญชี

194 กระทู้
194 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน คำสั่งโอ...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2017, 03:45:18 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์

386 กระทู้
386 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน 400,สาเหตุ...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2017, 02:43:41 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานประกันสุขภาพ

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สระดอกเกษ
ใน CFO 61 สระดอ...
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 11:24:17 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

471 กระทู้
471 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน 43แฟ้มศรี...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2017, 02:41:57 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานNCD

122 กระทู้
121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน ส่งเป้าห...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 03:12:50 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขภาพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน ขอให้ส่ง...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2017, 04:25:16 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานEMS

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน ประกาศกร...
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2017, 12:31:00 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

203 กระทู้
203 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานสา...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 09:04:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการแพทย์และสุขภาพจิต

414 กระทู้
414 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานสุ...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 09:06:26 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานแพทย์แผนไทย

181 กระทู้
181 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน รายงานแพ...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 03:02:08 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานส่งเสริมสุขภาพ

186 กระทู้
185 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน รายงานพั...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2017, 11:53:48 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานทันตสาธารณสุข

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน ส่งแบบปร...
เมื่อ เมษายน 28, 2017, 04:10:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสาธารณสุขมูลฐาน

306 กระทู้
304 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานอส...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 09:01:36 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานทรัพยากรบุคคล

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน การยื่นแ...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2017, 11:05:11 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

117 กระทู้
116 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน ส่งข้อมู...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2017, 10:16:10 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสนับสนุนบริการสุขภาพ

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ฟอร์มการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2017, 10:12:57 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

776 กระทู้
773 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงาน DHF 3...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2017, 02:52:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานเฝ...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2017, 10:30:13 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคเรื้อรัง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ผลงานการ...
เมื่อ เมษายน 24, 2014, 06:20:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชุน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์ ประกัน และไอที

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน งานยุทธศ...
เมื่อ กันยายน 07, 2015, 10:02:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มการพยาบาล

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเทคนิคการแพทย์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 1

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน header
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2017, 11:19:14 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 2

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน ตรวจสอบพ...
เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2017, 09:34:21 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 3

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน backup jhcis ponmeung
เมื่อ กันยายน 08, 2016, 09:30:34 am

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

Board รับส่งงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3478 กระทู้ ใน 3470 หัวข้อ โดย 18 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: areerat
กระทู้ล่าสุด: "คำสั่งโอ..." ( พฤศจิกายน 24, 2017, 03:45:18 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 18 (เมษายน 20, 2016, 09:40:49 am)