วาระประชุมประจำเดือนปี 2567


วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2567 

  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
  • สรุปการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download