ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ซ่อมระบบ...
เมื่อ กันยายน 30, 2021, 12:19:39 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานบริหาร

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน เพิ่มค่า...
เมื่อ มกราคม 26, 2022, 11:20:41 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเจ้าหน้าที่

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บอน
ใน พกส.บอน64
เมื่อ กันยายน 03, 2021, 12:52:12 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการเงิน และบัญชี

624 กระทู้
624 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน .
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2023, 01:25:28 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์

983 กระทู้
983 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2023, 03:46:35 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานประกันสุขาพ

49 กระทู้
49 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Plan Fin 65 Cup Samrong
เมื่อ มกราคม 17, 2022, 02:15:07 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

485 กระทู้
485 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน username และ prass...
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2019, 08:46:22 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานNCD

201 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2022, 10:01:06 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขาพ

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2021, 02:05:32 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานEMS

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน คู่มือแน...
เมื่อ พฤษภาคม 28, 2020, 10:14:35 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสาธารณสุขมูลฐาน

693 กระทู้
691 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2023, 07:05:13 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานสนับสนุนบริการสุขาพ

21 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน ส่งรายชื...
เมื่อ มีนาคม 29, 2020, 08:21:02 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานการแพทย์และสุขาพจิต

609 กระทู้
609 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2021, 09:34:28 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานบริการสุขาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานส่งเสริมสุขาพ

280 กระทู้
279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ศรีมงคล
ใน รายงานคั...
เมื่อ ธันวาคม 25, 2019, 03:49:34 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานทันตสาธารณสุข

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน ส่งแบบปร...
เมื่อ เมษายน 28, 2017, 04:10:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานพัฒนาคุณาพและรูปแบบบริการ

195 กระทู้
193 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.สำโรง
ใน แผนPMQA
เมื่อ สิงหาคม 27, 2019, 12:35:06 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองไฮ
ใน ส่งแบบปร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2022, 11:25:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานคุ้มครองผู้บริโคด้านสาธารณสุข

358 กระทู้
358 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน รายงานตร...
เมื่อ พฤษภาคม 21, 2021, 09:36:59 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

1275 กระทู้
1267 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน รง.EPIและDHF ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2021, 03:44:51 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานเฝ...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2017, 10:30:13 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานแพทย์แผนไทย

244 กระทู้
244 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน รายงานกา...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2021, 09:39:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคเรื้อรัง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน ผลงานการ...
เมื่อ เมษายน 24, 2014, 06:20:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชุน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์ ประกัน และไอที

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สังกัด สสอ.สำโรง
ใน งานยุทธศ...
เมื่อ กันยายน 07, 2015, 10:02:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มการพยาบาล

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเทคนิคการแพทย์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 1

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โพนเมือง
ใน แผน fin2562
เมื่อ มกราคม 14, 2019, 12:13:41 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 2

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.โคกก่อง
ใน โครงการใ...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2021, 02:47:18 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล รพ.สต.โซน 3

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สระดอกเกษ
ใน รายการอา...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 09:32:24 am

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

Board รับส่งงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

6184 กระทู้ ใน 6169 หัวข้อ โดย 19 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: คำก้าว
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( สิงหาคม 24, 2023, 03:46:35 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 10. ออนไลน์มากที่สุด: 291 (มีนาคม 17, 2020, 10:31:51 pm)