วิสัยทัศน์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

*****