รวมคำสั่ง/ไฟล์ งานการเงิน

รวมภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

>คู่มือแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว V3รายละเอียด 

>แผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560รายละเอียด 

>แบบประเมิน Green & Clean, HAS, 5สรายละเอียด 

>คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยรายละเอียด 

> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 DownLoad 

> ยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

สื่อความรู้ : โรคพิษสุนัขบ้าสื่อความรู้ : มะเร็งลำไส้

credit by : คลังความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผู้บริหาร สสอ.สำโรงระบบรายงานออนไลน์


ขณะนี้เวลา

วันนี้วันที่

สภาพอากาศ จ.อุบลราชธานี