ปิรามิดประชากรอำเภอสำโรง ปี 2561

แหล่งข้อมูล : ระบบสถิติทางการทะเบียน (http://stat.dopa.go.th)