ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

*****