แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม JHCIS" บันทึกข้อมูล ในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐานอย่างไร ให้ได้คุณภาพ"
โดย อาจารย์สัมฤทธิ์ สุขทวี
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ


คำนำหน้าชื่อ : นาย นางสาว นาง

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :     ระดับ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ต้องการเข้าอบรมรุ่นที่ : รุ่นที่ 1(วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2557) รุ่นที่ 2(วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557) รุ่นที่ 3(วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557) รุ่นที่ 4(วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557)
ใช้ในราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง เท่านั้น


สำหรับ admin