ปิรามิดประชากรอำเภอสำโรง ปี 2559

แหล่งข้อมูล : ระบบสถิติทางการทะเบียน (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)