วาระประชุมประจำเดือนปี 2557-2561

วาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2557-2561 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2557 : download 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2558 : download 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2559 : download 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2560 : download 


วาระประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 

  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี : download


วาระประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี : download


วาระประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 

  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี : download