วาระประชุมประจำเดือนปี 2561-2562

วาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2561 

 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2561 : download 


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 • ดาวน์โหลดวาระการประชุม กวป. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562: download 


วาระประชุมประจำเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 : download 
 • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 : download