วาระประชุมประจำเดือนปี 2557-2560

วาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2557-2559 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2557 : download 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2558 : download 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2559 : download 


วาระประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง : download 
  • วาระประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี : download