วาระประชุมประจำเดือนปี 2561-2562

วาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2561 

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือน ปี พ.ศ.2561 : download 


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  • ดาวน์โหลดวาระการประชุม กวป. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562: download 


วาระประชุมประจำเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 : download 
  • ดาวน์โหลดวาระประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 : download