วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระดอกเกษ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

*****